Qua văn bản Những phát minh tình cờ và bất ngờ, em hãy nêu cảm nhận về phát minh mà em thích nhất (2 mẫu)

Xem thêm bài viết hay:  5 bài văn mẫu Tả người bạn thân nhất của em hay nhất – Văn mẫu lớp 7

Qua văn bản Những phát minh tình cờ và bất ngờ, em hãy nêu cảm nhận về phát minh mà em thích nhất (2 mẫu)
Xem thêm bài viết hay:  Tả hình dáng và công dụng của một đồ vật gần gũi với em (Dàn ý - 12 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Viết một bình luận