Top 5 cách mở bài Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục hay nhất

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm trước cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cách mở bài Nói không với tiêu …

Top 5 cách mở bài Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục hay nhất

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm trước cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Cách mở bài Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 1

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, một số người đã quên đi những chuẩn mực đạo đức mà chạy theo những tiêu cực trong xã hội, trong đó bệnh thành tích học tập là một ví dụ. Đứng trước thực trạng đó, Bộ Giáo dục nước ta đã vận động nhân dân “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Cách mở bài Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 2

Thế hệ học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước. Vận mệnh của quốc gia giao phó cho họ trong cuộc hành trình trí tuệ của họ. Nhưng thay vì sản sinh ra những đứa con ưu tú thì tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục lại xảy ra nhiều. Nó trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã và đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Cách mở bài Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 3

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về phát biểu Trong thế giới này, chúng ta xót xa hay nhất

Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của một đất nước, của một đất nước nên nó là một trong những lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư sâu sắc nhất. Như một nhà văn đã từng nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Chính vì vậy chúng ta cần phải thực sự nghiêm túc trong giáo dục, đào tạo ra những con người thực sự tài giỏi, đúng như quan điểm trên đã nêu: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Cách mở bài Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 4

Trong cuộc sống bộn bề và đổi thay ngày nay, xã hội và đất nước đang rất cần một lực lượng thanh niên có tài và có đức. Ngay từ bây giờ, học sinh được coi như những mầm non tương lai. tương lai, là người kế thừa sự phát triển của đất nước đang học tập và rèn luyện hết khả năng của mình. Nhưng mặt khác, còn một số học sinh học chưa đúng với năng lực của mình, điều này đã tạo điều kiện cho một “căn bệnh” xâm nhập vào nhà trường, gây bức xúc trong ngành giáo dục. nói riêng và xã hội nói chung. Đó là bệnh thành tích trong giáo dục cùng với những tiêu cực trong thi cử.

Cách mở bài Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 5

Xem thêm bài viết hay:  Top 3 bài Phân tích đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài của Lưu Quang Vũ hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Học sinh là tương lai của đất nước. Vì vậy, giáo dục luôn là vấn đề quan trọng được mọi người trong xã hội đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều tiêu cực gây nhiều ảnh hưởng xấu đến nền giáo dục nước ta nên cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” rất phổ biến. sự ủng hộ và hưởng ứng trên cả nước.

Các bộ đề lớp 12 khác

Viết một bình luận