Nổ lực hay nỗ lực là đúng chính tả? Nổ hay nỗ?

Xem thêm bài viết hay:  Top 7 chính sách thu hút nhân tài dành cho doanh nghiệp

Nổ lực hay nỗ lực là đúng chính tả? Nổ hay nỗ?
Xem thêm bài viết hay:  Top 6 Cửa hàng bán đặc sản chất lượng nhất tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Viết một bình luận